www.sparebankstiftelsen-helgeland.no Hovedside Sø. 29. nov. 2020

 
 
 

Sparebankstiftelsen Helgeland

 

Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for oss som bor og arbeider her. Dette vil vi gjøre ved å bidra til at Helgeland Sparebank kan drive en sunn og kraftfull bankvirksomhet til beste for sine kunder - og ved at stiftelsen kan utdele gaver til allmennyttige formål.

 

Stiftelsens midler er sikret for Helgeland ”for all fremtid”.

 

 

 

 

Free DHTML scripts provided by Dynamic Drive

© Sparebankstiftelsen Helgeland
web: info helgeland